Jak uprzedzenia ograniczają kreatywność? Wyniki nowych, globalnych badań.

Dzisiaj mamy dla Was nieco inny materiał niż zwykle. A konkretnie chcieli byśmy zaprezentować Wam wyniki globalnych badań dotyczących trendów społecznych wpływających na kreatywność dzieci, opracowanych na zlecenie Grupy LEGO przez Edelman DXI.

Artykuł bazowany jest na komunikacie prasowym Grupy LEGO.

Presja Doskonałości

Poruszoną tutaj głownie tematyką jest presja doskonałości oraz uprzedzenia językowe (do których przejdziemy później).

,,Nowe, globalne badanie przeprowadzone przez Grupę LEGO pokazuje, że dziewczęta odczuwają silną presję, by być doskonałe, i uważają, że dorośli w większym stopniu doceniają chłopców za ich twórczą pracę, a rodzice twierdzą, że ten trend utrzymuje się także w życiu dorosłym.”

Może to stanowić ryzyko ograniczenia dziewczynek, w osiągnięciu ich kreatywnego potencjału. Grupa LEGO chce zatem zwrócić uwagę na to, jak proste zmiany w naszym języku.

Przykładem tego może być jedna z ostatnich kampanii Grupy LEGO: ,,Dziewczynki mogą wszystko”, która podkreśla kreatywne możliwości jakie odblokowuje w dziewczynkach zabawa bez ograniczeń.

źródło: cluepr.pl

Wracając jednak do obecnych badań. Pokazują one, że dziewczynki odczuwają silną presję bycia perfekcyjnymi i uważają, że dorośli bardziej doceniają jednak chłopców za ich kreatywną pracę, aniżeli dziewczynki. Z kolei ich rodzice twierdzą, że trend ten utrzymuje się nawet po osiągnięciu przez nie dorosłości.

Zgodnie z wynikami badań dziewczynki już w wieku 5 lat, mają stłumioną swoją kreatywną pewność siebie. Co prawda w tym wieku 76% z nich czuje się pewnie, odnośnie swojej kreatywności, jednak poczucie to spada drastycznie wraz z wiekiem.

źródło: materiały prasowe LEGO

Aż dwie trzecie dziewcząt, obawia się dzielić swoimi pomysłami, a głównym tego powodem jest obawa przed popełnianiem błędów oraz poczucie braku perfekcyjności. Presję tą zauważają nawet rodzice. Aż 71% z nich twierdzi, że dziewczęta są bardziej skłonne do powstrzymywania się od rozwijania swoich pomysłów z wyżej wymienionych powodów.

„Lęk przed porażką hamuje u dzieci chęć do odkrywania świata i nieszablonowego myślenia. Wpływa to na kluczową dla nich kreatywną pewność siebie, której ograniczenie w dzieciństwie może odbić się na jej braku w dorosłości. Umiejętność ta odpowiada za swobodę w generowaniu pomysłów, podejmowaniu odważnych działań i tworzenia wyjątkowych rozwiązań bez strachu przed porażką. Udowodniono, że jest to podstawa dobrostanu człowieka, ponosząca samoocenę, redukująca stres i zwiększająca szczęście. Według Światowego Forum Ekonomicznego to właśnie kreatywna pewność siebie będzie najwyżej ocenianą i oczekiwaną umiejętnością w przyszłych miejscach pracy. W sytuacji gdy ponad trzy czwarte dziewcząt (79% – przyp. red.) aspiruje do pracy w branżach kreatywnych, brak tej umiejętności wskazuje na pilną potrzebę zmian” mówi Jennifer Wallace, badaczka i autorka w dziedzinie rodzicielstwa z Harvardu.

źródło: lego news

Wpływ języka na pewność siebie

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami, używanie codziennego słownictwa wpływa na ich swobodę w kreatywnym wyrażaniu siebie.

Przykładem tutaj mogą być znaczne uprzedzenia społeczne, które według badań, mają nieproporcjonalnie duży wpływ na dziewczęta.

Dla przykładu, społeczeństwo jest około 7 razy bardziej skłonne do przypisywania określeń takich jak “słodki”, “ładny”, “uroczy” i “piękny” wyłącznie dziewczętom, podczas gdy określenia takie jak “odważny”, “fajny”, “geniusz” i “innowacyjny” są już dwukrotnie częściej przypisywane wyłącznie chłopcom.

% rodziców, którzy przypisaliby każde z określeń wyłącznie do jednej z płci:

33% dla mężczyznCOOL18% dla kobiet
29% dla mężczyznGENIUSZ/KA15% dla kobiet
26% dla mężczyznINNOWACYJNY/A15% dla kobiet
22% dla mężczyznSPRYTNY/A17% dla kobiet
37% dla mężczyznDZIELNY/A17% dla kobiet
8% dla mężczyznSŁOODKI/A58% dla kobiet
8% dla mężczyznŁADNY/A55% dla kobiet
9% dla mężczyznPIĘKNY/A54% dla kobiet
9% dla mężczyznUROCZY/A58% dla kobiet
11% dla mężczyznPRZEPIĘKNY/A45% dla kobiet
15% dla mężczyznPERFEKCYJNY/A23% dla kobiet
źródło: materiały prasowe LEGO

Dane pokazują również, że ponad połowa dzieci (55% dziewcząt i 57% chłopców), uważa, że dorośli bardziej słuchają kreatywnych pomysłów chłopców niż dziewczynek. Również 68% rodziców przyznaje, że społeczeństwo traktuje kreatywnych mężczyzn poważniej niż kobiety.

źródło: LEGO news

Przykłady wpływu języka na zachowanie, oraz odbieranie jego wpływu przez rodziców, możecie zobaczyć w filmie “More Than Perfect/Language of Play“.

„To, co słyszymy w dzieciństwie, zapada nam głęboko w pamięć. Tendencyjny język wzmacnia tradycyjne role płciowe, ograniczając kreatywność dziewcząt i utrwalając systemowe nierówności. Ogranicza je do wąskich kategorii, przedkładając estetykę nad innowacyjność. Zmniejsza to pewność siebie dziewcząt i ogranicza ich możliwości w zdominowanych przez mężczyzn obszarach. Zakwestionowanie tych uprzedzeń ma zasadnicze znaczenie dla wspierania społeczeństwa inkluzywnego, w którym dziewczęta mogą w pełni odkrywać swój kreatywny potencjał. Każda dziewczyna zasługuje na swobodę odkrywania swojej kreatywności bez strachu i presji” – mówi Jennifer Wallace.

Według samych dziewcząt, aż 90% z nich uważa, że ich pewność siebie wzrosłaby, gdyby dorośli bardziej skupiali się na procesie twórczym ich pracy, a nie na końcowym wyniku takiego procesu.
A aż 86% przyznaje, że dzięki temu, nie obawiały by się popełniania błędów.

Warto więc podnosić je na duchu i wspierać używając częściej określeń takich jak: „pomysłowe”, „odważne” i „inspirujące”.

Podsumowanie


Klocki LEGO® cieszą się ogromnym uznaniem wśród dziewcząt jako środek do eksperymentowania. Aż 83% z nich twierdzi, że bawienie się klockami LEGO pomaga im przezwyciężyć strach przed popełnianiem błędów, 87% czuje się pewniej w rozwijaniu swoich umiejętności twórczych, a dla 84% ułatwia zrozumienie, że postęp i proces twórczy jest istotniejszy niż perfekcja.

Rodzice podzielają te przekonania, a ponad 80% z nich przyznaje, że zabawa LEGO pomaga dziecku zaakceptować błędy i pomyłki jako naturalną część procesu twórczego. Jednak mimo tych zalet, klocki LEGO nadal są w większości postrzegane jako bardziej odpowiednie dla chłopców niż dla dziewczynek. A zdanie to podziela 61% rodziców.

„W świecie coraz bardziej opartym na sztucznej inteligencji kreatywność jest magią, która wyróżnia nas na tle innych. Zabawa klockami LEGO – zarówno swobodne tworzenie, jak i konstruowanie według instrukcji – pomaga rozwijać podstawowe umiejętności kluczowe dla wszystkich dzieci. Poprzez budowanie i przebudowywanie staje się ona fundamentem kreatywnej pewności siebie, odwagi i wiary we własne możliwości. I to właśnie w tym tkwi klucz do uwolnienia kreatywności dziewcząt – jeśli mają one przestrzeń i swobodę do wyrażania siebie, to nie powstrzymają je żadne ograniczenia. W ten sposób stają się śmiałymi wynalazczyniami, ciekawskimi naukowczyniami i odważnymi marzycielkami, gotowymi odkrywać i zmieniać świat” – mówi Maciej Seliński, General Manager LEGO na region Polski, Ukrainy i krajów bałtyckich.

Badania dowodzą, że używane słownictwo wpływa na swobodę wyrażania się kreatywnie, a stereotypy płciowe mają istotny udział w tej kwestii. Dziewczęta są mniej skłonne dzielić się pomysłami z obawy przed błędami, co potwierdzają także rodzice. Nacisk na doskonałość może wpływać na rozwój kreatywnej pewności siebie, która jest kluczową umiejętnością przyszłości.

Podsumowując, klocki LEGO są cenione przez dziewczęta jako narzędzie do eksperymentowania, jednak uprzedzenia społeczne i presja doskonałości wpływają na ich rozwój kreatywności. Grupa LEGO podkreśla potrzebę zmiany języka i postaw społeczeństwa, aby wspierać dziewczynki w pełnym odkrywaniu swojego kreatywnego potencjału.

Dane szczegółowe odnośnie samego badania:

Badanie to zostało przeprowadzone w okresie: 13.12.23 – 24.01.2024 i obejmowało łącznie 61 532 osób, w tym 36 000 rodziców i 25 532 dzieci w wieku 5-12 lat.

Zlecone zostało przez Grupę LEGO, a przeprowadzone przez Edelman DXI.

W badaniu brało udział aż 36 krajów: Australia + Nowa Zelandia, Austria, Belgia, Brazylia, Kanada, Chiny, Czechy, Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Hongkong, Węgry, Indie, Indonezja, Włochy, Japonia, Kenia, Meksyk, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Singapur, Słowacja, RPA, Korea Południowa, Hiszpania, Szwajcaria, Szwecja, Arabia Saudyjska, Tajwan, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania i USA.