Rock Island Refuge było następcą Forbidden Island w kategorii pirackich przyczółków nabrzeżnych. Swoisty piracki odpowiednik Eldorado Fortress na wypukłej płycie bazowej z przystanią dla łodzi, żurawiem do przenoszenia towarów i zrabowanych łupów oraz zabudową z aż dwoma mostami linowymi tworzą ...